Podujatia

Vianočné trhy na zámku        2.-3.12.22    Pezinok

Vianočná Artivia                    9.-11.12.22   Pezinok

Vianočné trhy Trenčín         19.-22.12.22    Mierové nám.

Vianočná Artivia